vem kan inte ta Kambô?

När Kambô administreras av en utbildad och seriös Kambô practitioner är det helt riskfritt, det finns dock en del människor som inte ska genomgå en behandling.

Generellt är Kambô inte rätt medicin för dig om du har eller har haft följande:

  • Om du är under 18 år.
  • Allvarliga hjärtproblem t.ex. pacemaker, klaffel, bypass operation, förstorat hjärta.
  • Stroke, artärbråck, hjärnblödning, blodproppar, hjärntumör eller epilepsi.
  • Medicineras för lågt blodtryck.
  • Saknar mental förmåga att själv fatta beslutet att ta Kambô.
  • Allvarliga psykiska problem (gäller ej ångest och depression)
  • Om du genomgår cellgifts- eller strålningsbehandling.
  • Tar immunsänkande medicin för organtransplantation.
  • Addison’s sjukdom.
  • Vissa typer av Ehlers-Danlos Syndrom.
  • Genomgått operation inom 3 månader.
  • Är gravid eller ammar ett barn under 6 månaders ålder
  • Om du arbetat med Bufo Alvarius 6-8 veckor innan Kambô.

Är du astmatiker så ta med din inhalator!

Du måste informera oss om du har eller har haft någon form av psykisk ohälsa, oavsett om du tar medicin eller inte.

Kvinnor som menstruerar bör veta att blodflödet kan öka de närmaste två dygnen efter behandling eftersom att Kambô är en kraftig vasodilator, enkelt uttryckt betyder det att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig.

viktigt för oss att veta

Extra försiktighet är viktigt i följande fall, det är viktigt att du berättar om du känner igen dig i något av följande:

 • Du äter bantningspreparat, serotonin och/eller sömnmedicin.
 • Om du har alkohol eller drogberoende.
 • Du lider av någon form av ätstörning.
 • Du går eller har nyligen genomgått vattenfasta.
 • Är astmatiker eller diabetiker.
 • Du idrottar på hög nivå och får i dig stora mängder vatten dagligen.
 • Om du genomgått tarmsköljning, leverrening eller annan vattenbaserad detox nyligen (inom en vecka).

Som IAKP Kambô Practitioners arbetar vi enligt så kallad Code of Ethics & Professional Practice, konfidentialitet tar vi mycket seriöst. Personlig och privat information kommer aldrig att delas med tredje part utan ditt medgivande.