Jag antar att du hittat till denna sida för att du vill veta mer om Kambô och kanske undrar du om denna medicin är något för dig.

Kambô är en naturmedicin som använts av stamfolk i Amazonas regnskog i tusentals år. Traditionellt sett har Kambô använts på tre olika sätt.
Att rena kroppen från ”Panema” (mörk energi som bidrar till ogynnsamhet i ens liv, som i vårt västerländska samhälle skulle kunna liknas med ångest och depression).
Som ”Jägar-magi”, där man tar Kambô innan man ska ut på jakt p.g.a. den ökade uthålligheten, minskade behovet av mat, vatten och sömn vilket är en fördel när en grupp ska ut och jaga under ett par dagar.
Kambô används även medicinskt för att behandla infektioner, ormbett, fertilitetsproblem m.m.

Utanför djungeln har det forskats på Kambô i över 20 år. Forskare tror att Kambô kan öppna upp en ny värld av behandlingar mot bland annat kronisk trötthet, kronisk smärta, Cancer, HIV, Parkinsons sjukdom, Diabetes, Rheumatism, Artrit och Reumatism. Rent anekdotligt har dessa besvär, tillsammans med depression och mycket annat behandlats framgångsrikt med Kambô.

I sekretet har det upptäckts antimikrobiella peptider som visat sig vara effektiva mot resistenta bakterier, svampinfektioner som candida, encelliga virus samt parasiter. Kambô är en av de starkaste naturliga anti-inflammatoriska och anti-mikrobiella substanserna som finns. Den ger även en kraftig detox som bl.a. renar levern och tarmarna från toxiner.

Jag vill direkt säga att bara för att Kambô är en medicin som till stor del används av shamaner i Sydamerika betyder det inte att alla som arbetar med Kambô är shamaner. Titeln shaman förvärvas vanligtvis av en s.k. Master shaman eller Maestro efter tiotals år av hårt dedikerat arbete med många olika naturmediciner.

Jag är dock extremt tacksam att jag fått äran att lära mig arbeta med Kambô på ett ansvarsfullt sätt genom IAKPs riktlinjer och fått möjligheten att jobba som Kambô Practitioner, Kambô’s förlängda arm från Amazonas regnskog till vårt västerländska samhälle. Jag ser det som en stor ära att få vara i service för medicinen.

Med tanke på att det inte finns något samarbete mellan skol- och alternativmedicin i Sverige, tyvärr snarare tvärtom, så pratar jag aldrig om att Kambô kan bota någonting. Inte för att jag inte tror på dess förmåga utan för att det ännu inte finns några vetenskapliga belägg för ett sådant påstående. Jag vill även förtydliga att när jag skriver ordet ”medicin” så ska det tolkas som alternativmedicin eller naturmedicin.

Det finns många vetenskapliga publikationer om de positiva egenskaperna hos de olika beståndsdelarna (de så kallade peptiderna) i Kambô och hittills finns drygt 70st medicinska patent som är direkt relaterade till dessa peptider i syntetiserad form, men än så länge har ingen forskning gjorts på Kambô i sin totalitet. Peptiderna i Kambô är så kallade bioaktiva peptider som knyter an till receptorer i vår kropp och skapar fysiska reaktioner, främst i form av en kraftig detox.

Kambô ska inte förväxlas med Bufo Alvarius som är en annan groda från Amazonas regnskog. Denna groda utsöndrar den psykoaktiva substansen 5-MEO-DMT vilken precis som t.ex. Ayahuasca är klassad som en olaglig drog i Sverige och således ingenting vi arbetar med. Då Kambô inte har förmågan att förändra vårt medvetandetillstånd är denna medicin laglig i alla världens länder.

Jag vet vad Kambô gjort för min egen och mina klienters hälsa och känner därför att jag inte behöver övertyga någon dess potential. Min känsla är att när någon försöker tvinga på någon annan sin egen sanning, spring åt andra hållet!

Vill du veta om Kambô eventuellt kan hjälpa dig så ber jag dig söka information på internet, se om du blir inspirerad och lita på din magkänsla. Mitt jobb är att se till att din upplevelse, om du väljer att jobba med Kambô, blir så trygg och så bra som möjligt. Resten överlåter jag åt medicinen.

Min övertygelse är att ingen helar någon annan, vi kan däremot skapa en miljö där vi får bästa möjliga förutsättningar att läka oss själva på olika plan. Personligen känner jag att det finns en ytterligare dimension i detta arbete som den etablerade naturvetenskapen ännu inte lyckats mäta eller vill acceptera, kanske har man inte de rätta verktygen eller så har dessa verktyg funnits där men ignorerats hela tiden. Jag talar om de verktyg och begrepp som våra förfäder använt sig av i tusentals år och som många alternativa metoder använder än idag, energi, Qi, chakran, spirit, meridianer, vibration etc. För mig spelar det faktiskt ingen roll. Jag anser att välmående, högre energi och mer livskvalitet är det som i slutändan har betydelse.

Kambô är dock inte för alla! Klicka här för att se om Kambô passar dig »

Se artiklar för mer information »